Minggu, 14-07-2024
  • Keluarga besar SMA Muhammadiyah Ponjong mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Bu Dartik Kamiati, S. Pd. Mat

Status Kepegawaian: GTY

Heryanti, S.Pd.
Guru PKWU
Nikken Isnaini Hidayah, S.Pd.
Guru Matematika
Alfian Juli Fauzi, S.Pd.
Guru Sejarah
Mutsanna Hidayati, S.Pd, M.Pd.
Kepala Sekolah